• Avantus – Rådgivare vid försäljning av företag

  M&A SELL-SIDE

  BUY-SIDE

 • Rådgivare vid försäljning och förvärv av företag inom IT & teknologi

  TMT

  838 closed deals

 • Rådgivare vid försäljning och förvärv av företag inom Food & Beverage

  FOOD & BEVERAGE

  332 closed deals

 • Real Estate

  REAL ESTATE

  397 closed deals

 • Rådgivare vid försäljninga och förvärv av företag i banschen konsumentprodukter

  CONSUMER & RETAIL

  494 closed deals

 • Rådgivare vid försäljninga och förvärv av företag i banschen hälsa & sjukvård

  HEALTHCARE

  318 closed deals

 • Rådgivare vid försäljninga och förvärv av företag i banschen industribolag

  INDUSTRIAL MACHINERY & COMPONENTS

  127 closed deals

 • Private equitey

  PRIVATE EQUITY

  475 closed deals

 • Flyg & försvar

  AEROSPACE & DEFENSE

  53 closed deals

 • Automative

  AUTOMATIVE

  155 closed deals

 • Tjänstebolag Business Services

  BUSINESS SUPPORT SERVICES

  533 closed deals

 • Finansiella tjänster

  FINANCIAL SERVICES

  136 closed deals

 • Energi

  ENERGY

  252 closed deals

 • Byggkonsstruktion

  CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES

  385 closed deals

Våra senaste transaktioner

Våra uppdragsgivare består av publika såväl som privata företag och riskkapitalbolag i Sverige och internationellt.

 

SÅ HÄR TYCKER VÅRA KUNDER

 • Avantus har genom god branschsinsikt, sin vana att verka internationellt, samt med stort engagemang och professionalism, spelat en viktig roll genom hela försäljningsprocessen. Inte minst visade de prov på förmåga att på ett fokuserat sätt driva processen.

  – Jörgen Malmenskog, koncernchef Avonova Sverige –
 • Avantus har på ett metodiskt och affärsmässigt sätt spelat en avgörande roll genom hela den försäljningsprocess som utmynnat i att e-Avrop fått en ny, och för oss tidigare okänd, ägare med vilken nästa steg i bolagets utveckling och expansion kan genomföras

  – Rikard Blom, delägare och VD på e-Avrop AB –
 • Avantus och M&A International har, genom god branschsinsikt, sin vana att verka internationellt, samt med stort engagemang, spelat en avgörande roll genom hela försäljningsprocessen

  – Linda Bjernstål, grundare och VD på Flygstolen –
 • Genom sin erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner samt finansiella och strategiska kompetens har Avantus haft en viktig roll genom hela köpprocessen. Vi är mycket nöjda med Avantus insats och det mervärde vi tillsammans lyckats skapa

  – Christer Wahlquist, koncernchef Nolato –
 • Avantus, vår finansiella rådgivare, har på ett mycket pedagogiskt sätt varit med oss genom hela processen och har, genom sitt engagemang och mycket goda branschkännedom, spelat en central roll i det som blivit ett utfall långt över våra förväntningar

  – Emil Wallgren, medgrundare och VD , Ungstöd –