Oaklins Avantus agerar rådgivare åt Svea Ekonomi AB vid investering i samband med Bokio AB’s kapital

19-Jul-2017

Avantus, den svenska medlemmen i Oaklins, är stolta över att ha agerat exklusiv finansiell rådgivare åt Svea Ekonomi vid investering i samband med Bokios kapitalanskaffning

Svea Ekonomikoncernen är en finansiell företagsgrupp som erbjuder administrativa och finansiella lösningar för små och stora företag i alla branscher. Förutom traditionella tjänster som fakturaservice, factoring, fakturaköp, kreditinformation och inkasso satsar bolaget även stort på att tillgodose behovet av smarta betallösningar för e-handel, mobil och butik, samt erbjuder in- och utlåning till privatpersoner. Svea Ekonomis verksamhet bedrivs i flertalet europeiska länder.

Bokio är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar med syfte att förenkla och minska kostnader för tidskrävande administrativa sysslor. Bolagets lösningar innefattar bland annat kostnadsfria system för bokföring, fakturering och lönehantering, och man erbjuder även tilläggstjänster i form av supportavtal. Systemen är utformade med åtkomstflexibilitet i åtanke och finns således tillgängliga för användning på dator, läsplatta och mobil. Genom kapitalanskaffningen får Bokio tillgång till kapital som möjliggör förfinande av tjänsteerbjudandet samt expansion till nya marknader utanför Sverige.

Bolagets resa började år 2014med en klar målsättning: att förenkla för Sveriges företagare och göra allt som traditionellt varit dyrt, svårt och tråkigt till enkelt, smart och gratis. Den första produkten lanserades under 2015 och nu, 2 år senare, växer Bokio stadigt med cirka 50-100 nya användare om dagen och har nu rest kapital för att växla upp från egenfinansierad tillväxt till snabb internationellexpansion.

LÄS PRESSRELEASE