Oaklins Avantus agerar rådgivare åt VoltAir System

01-Jun-2017

Avantus, den svenska medlemmen i Oaklins, är stolta över att ha agerat exklusiv finansiell rådgivare åt VoltAir System vid försäljningen till brittiska Volution Group.

VoltAir System är en Torsby-baserad svensk tillverkare av centraliserade, värmeåtervinnande ventilationssystem för användning i bostäder och kommersiella fastigheter. Bolaget utvecklar, producerar och säljer energieffektiva luftbehandlingsaggregat baserad på egenutvecklad teknik och under eget varumärke. Systemen som tillhandahålls levereras färdigmonterade eller byggs på plats, och har ett gott anseende vad gäller hög energieffektivitet, låga underhållskostnader samt lång livstid.

Volution Group är en ledande leverantör av ventilationsprodukter till byggmarknaderna för bostäder och kommersiella fastigheter i Storbritannien, Norden och Centraleuropa. Koncernen är strukturerad i två affärsområden: Ventilationsgruppen som består av 12 ledande varumärken, samt OEM-enheten som levererar motorer och fläktar till tillverkare av värme- och ventilationsprodukter.

Genom förvärvet av VoltAir System får Volution Group tillgång till en plattform för tillväxt på Nordens nybyggnationsmarknad samt förstärker sin ambition att bli en ledande leverantör av ventilationsprodukter i regionen.

LÄS PRESSRELEASEN››