Smart Assistans förvärvas av Förenade Care

27-Dec-2016

Avantus är stolta över att ha agerat rådgivare till Smart Assistans AB i samband med försäljningen till Förenade Care AB

Smart Assistans, som grundades 2011, erbjuder personlig assistans till människor med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bolagets tjänster innefattar såväl assistans i praktiska sysslor som främjandet av kundernas välbefinnande genom gemensamma sociala aktiviteter i olika former. Smart Assistans verksamhet bedrivs främst i Stockholmsregionen och på Gotland, med ett 30-tal brukare från ca 12 kommuner per utgången av 2016.

Förenade Care, med ca 2 500 medarbetare, bedriver verksamhet inom hemtjänst, social omsorg, medicinsk vård och vårdboende i Sverige. Bolaget ingår i danska Forenade-koncernen, nordens största privatägda servicekoncern med ca 8 000 medarbetare, vars verksamhet bedrivs inom två affärsområden: Facility Services och Health Care.

Genom förvärvet av Smart Assistans fortsätter Förenade Care sin expansion i Sverige, med stärkt närvaro och varumärke inom personlig assistans i Stockholmsregionen och på Gotland.

LÄS PRESSRELEASEN