• Försäljning av företag

Företagsförsäljning

Vår erfarenhet från ett flertal branscher, såväl som vårt globala nätverk, ger oss möjlighet att erbjuda kompetent rådgivning för att säkerställa en framgångsrik avyttring. Försäljningsprocessen täcker ett flertal faser, och då förberedelserna kan ta ansenlig tid är det en bra idé att starta tidigt med att skapa en optimal juridisk, skatteteknisk och kommersiell struktur i företaget. Vårt nära samarbete med våra uppdragsgivare säkerställer att den personliga aspekten vid en försäljning av ett företag tas med i beräkningen, kombinerat med att vi skapar den bästa möjliga förhandlingspositionen för våra uppdragsgivare. Vårt mål är att maximera vår uppdragsgivares utfall, vilket ofta innebär att uppnå en optimal balans mellan försäljningspris, hållbart avtal, optimal skattenivå samt matchande företagsstrukturer.

 

URVAL AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG