• Rådgivare vid förvärv av företag

Företagsförvärv

Noggranna förberedelser i början av en uppköpsprocess sparar tid och ansträngningar i slutfasen. Aktuella trender på den berörda marknaden och uppdragsgivarens nuvarande marknadsposition utgör grunden för vart och ett av de kommande delarna i processen. I en förvärvsprocess genomför vi en noggrann kartläggning av marknadens aktörer inom dess olika vertikaler, tydliggör och specificerar mål och bistår i förvärvsförhandlingen för att garantera ett lyckat övertagande. Den starka relationen till våra partnerfirmor inom Oaklins gör oss till en stark partner för svenska noterade och onoterade bolag som söker stärka sina verksamheter internationellt, ett samarbete som varje år resulterar i flertalet förvärv av svenska bolag internationellt, och av utländska bolag i Sverige.

 

URVAL AV FÖRVÄRVSUPPDRAG