HÄLSA & SJUKVÅRD

 

39

ENGAGERADE
BRANSCHEXPERTER

205

GENOMFÖRDA
AFFÄRER

56

PÅGÅENDE
PROCESSER

Oaklins branschexperter förstår ersättningsmodellerna, de rättsliga och medicinska aspekterna, den bakomliggande teknologin och patienternas miljö såväl lokalt som globalt.

Vidare har Avantus genomfört ett stort antal transaktioner inom hälsa och sjukvård i Sverige, vilket bidrar till en god branschinsikt och en djup förståelse för hur de strategiska köparna på den svenska marknaden resonerar när de utvärderar förvärvsobjekt. Vi identifierar strategiska partners, maximerar synergivinsterna och värdet för våra klienter.
That is the Oaklins way.

Urval av Avantus transaktioner inom hÄlsa & sjukvård