• Avantus – Rådgivare vid förvärv och försäljning av företag

OM AVANTUS

Avantus är en oberoende svensk corporate finance-rådgivare som fokuserar på medelstora företagsöverlåtelser och kapitalanskaffningar, normalt med ett företagsvärde på 10-100 miljoner euro. Våra uppdragsgivare består av publika såväl som privata företag och riskkapitalbolag i Sverige och internationellt.

Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av den multinationella organisationens styrka och specialisering, och den mindre firmans flexibilitet och entreprenörskap. Genom att arbeta med värdefokuserad analys, internationell kapacitet och industriell kompetens maximerar vi våra uppdragsgivares utfall.

I alla projekt deltar seniora partners aktivt i dess genomförande. Genom vårt nära samarbete med partnerföretagen inom Oaklins International, har vi tillgång till personliga relationer med företagsledningar i lokala mellanstora företag, divisioner inom stora företag och investerare världen över. Oaklins International är världens ledande organisation av oberoende corporate finance-rådgivare.

 

SENASTE TRANSAKTIONER