Exotic Snacks går samman med Rootfruit Scandinavia

22-Jan-2019

Oaklins har agerat finansiell rådgivare till ägarna av Exotic Snacks AB (”Exotic Snacks”), en välkänd aktör på den svenska snacks-marknaden med en marknadsledande position inom lösviktssegmentet (”pick-and-mix”), vidsamgåendet med Rootfruit Scandinavia AB (”Rootfruit”). Rootfruit är en uppstickare inom premiumsnacks som sedan 2010 varit noterad på marknadsplatsen Spotlight (f.d. Aktietorget). Sammanslagningen, som formellt sker genom att Rootfruit förvärvar Exotic Snacks, förväntas vara mycket gynnsam för bolagen, då betydande synergier förväntas uppnås. Den nya koncernens försäljning proforma förväntas uppgå till ca 300 mkr 2019.

Exotic Snacks, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1949, är ett av de starkaste varumärkena inom snacks i Sverige, med en uppskattad marknadsandel inom lösviktssegmentet uppgående till cirka 50%. Bolaget har en unik service- och merchandising-modell som har implementerats i över 600 butiker runtom i landet. Utöver Sverige har Exotic Snacks verksamhet i Finland. 2018 omsatte Exotic Snacks närmare 240 mkr.

Rootfruit, som bildades 2007, utvecklar, tillverkar och säljer snacks av hög kvalitet, så kallade premiumsnacks. Utöver varumärket Rootfruit marknadsförs bolagets produkter under varumärket Gårdschips, vilket övertogs genom förvärvet av Laholms Chips AB 2010. Utöver Sverige har Rootfruit verksamhet i Norge, Danmark, Finland, Island och Belgien. 2018 omsatte Rootfruit ca 42 mkr.

 

Exotic Snacks SE Exotic Snacks SE (338 KB)