Avantus agerar rådgivare åt Defiso Media vid försäljningen till Adelis Equity Partners

15-Jun-2018
DEAL FLASH:

Defiso Media, grundat 2010, är en pionjär inom lead-fokuserad digital marknadsföring. Bolaget tillhandahåller skräddarsydda sökmotoroptimeringstjänster (SEO) för små och medelstora bolag (SME), främst genom bolagets huvudprodukt Landningssidor. Defiso har genom sin unika affärsmodell etablerat en ledande marknadsposition i Sverige inom sin nisch. Under bolagets senaste räkenskapsår, som avslutades i augusti 2017, hade Defiso Media en omsättning och 43 mkr och en EBITDA om 16 mkr.

Adelis Equity Partners, grundat 2012, är ett private equity-bolag med fokus på investeringar i medelstora företag i Norden. Adelis arbetar nära tillsammans med bolagsledningen och branschexperter för att skapa rätt förutsättningar för långsiktigt värdeskapande i sina portföljbolag. Adelis investerare utgörs huvudsakligen av pensionsfonder, livförsäkringsbolag och stiftelser i Europa och Nordamerika.

 

Läs mer om Defiso Media AB här https://www.defiso.se/


 

Oaklins Avantus agerar rådgivare åt Defiso Media vid försäljningen till Adelis Equity Partners Oaklins Avantus agerar rådgivare åt Defiso Media vid försäljningen till Adelis Equity Partners (89 KB)