Oaklins Avantus rådgivare när Aleris fortsätter renodling och avyttrar affärsområde Primärvård

03-Dec-2018
DEAL FLASH:

Som ett led i arbetet med att renodla sin svenska sjukvårdsverksamhet avyttrar Aleris affärsområde Primärvård till Lideta, dotterbolag till Nordstjernan. Oaklins svenska medlem Avantus agerar rådgivare till Aleris vid avyttringen.

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag. Verksamheten har stor bredd och omfattar specialistvård, primärvård och diagnostik, äldreomsorg och hemtjänst samt stöd och boende för unga och psykisk omsorg för vuxna. De har närmare 11 000 medarbetare fördelade på 450 verksamheter i Sverige, Norge och Danmark.

I Norge och Danmark erbjuder Aleris ingen primärvård, vilket gör att förutsättningarna för samordning och gemensam tjänsteutveckling mellan länderna saknas. De två primärvårdsenheter som Aleris driver i Bollnäs och Voxnadalen berörs inte av försäljningen utan kommer att finnas kvar inom Aleris. Dessa vårdcentraler driver Aleris på uppdrag av Region Gävleborg.

 

Aleris Aleris (94 KB)