OAKLINS AVANTUS RÅDGIVARE TILL NOLATO I SAMBAND MED AVYTTRINGEN AV DOTTERBOLAGET NOLATO HERTILA TILL BRITTISKA ESSENTRA

16-Aug-2018
DEAL FLASH:

Nolato Hertila ("Hertila"), baserat i Sverige, är inriktat på produktion och försäljning av standardprodukter som ger skydd vid målning, montering och transport. Hertilas produktsortiment omfattar huvar, pluggar och andra plastkomponenter med applikation i ett brett spann av industrier, såsom fordons-, gruv-, beläggnings-, hydraulik- och medicinindustrin. Räkenskapsåret 2017 genererade Hertila en omsättning om cirka 40 Mkr.

Hertila, som är en del av Nolato-koncernens affärsområde ”Industrial Solutions”, var det enda företaget i sitt slag i koncernen. Affärsområdet beslutade att sälja bolaget som ett led i sin strategi att fokusera på utveckling och tillverkning av kundspecifika produkter för fordons- och den allmänna industrin. Nolato AB, en svensk koncern med ca. 7 200 anställda i Europa, Asien och Nordamerika är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Mid Cap-listan).

Essentra Plc, ett FTSE 250-bolag, är en ledande leverantör av viktiga komponenter och lösningar inom fyra globala divisioner: Components, Packaging, Filters och Specialist Components. Components-divisionen är en global, marknadsledande tillverkare och distributör av formsprutad plast, doppgjuten vinyl och metallföremål. Divisionen verkar i 27 länder över hela världen, har 11 tillverkningsanläggningar, 24 logistikcenter och cirka 90 000 kunder.

 

Oaklins Avantus agerar exklusiv finansiell rådgivare till Nolato AB Oaklins Avantus agerar exklusiv finansiell rådgivare till Nolato AB (78 KB)