• Strategisk rådgivning vid förvärv och försäljning av företa

Strategisk rådgivning

För att på ett strukturerat sätt förbereda för, och arbeta mot, en lyckad avyttring eller lyckade förvärv har Avantus utvecklat två arbetsmodeller. Road to Exit, som syftar till att maximera försäljningspriset vid en försäljning, och Value by Growth, som syftar till värdeskapande tillväxt genom förvärv. Värdeskapande analys har alltid varit en viktig hörnsten i Avantus arbetssätt. Med detta menar vi att vi alltid försöker identifiera och utveckla de faktorer som är särskilt viktiga för att kunna maximera värdet för vår uppdragsgivare. Ibland är det viktigaste att förstå trender, branschlogik och synergipotential. Andra gånger kan det vara en väl genomarbetad strategi och tillväxtplan. Eller att ändra företagets positionering för att därigenom jämföras med bolag som har en högre värderingsnivå. Vid sidan om dessa exempel är tidsaspekten alltid väsentlig.