OAKLINS MEMBER FIRM – AVANTUS – PROFILE

 
Photo of Anders Ingler

Anders Ingler

Senior Partner

Sverige

Email: anders.ingler@avantus.se
Tel: +46 70 850 11 23

Anders grundade Avantus 1999 och verkade därefter som Managing Partner fram till årsskiftet 2015/2016 då han övergick till en roll som Senior Partner.

Efter avslutad civilekonomutbildning arbetade Anders inom Svenskt Stål, Boliden samt Oriflamekoncernen i olika roller som business controller, finansansvarig och divisionschef. I början av nittiotalet övergick Anders till nuvarande Swedbank i en inledande roll som rekonstruktör under den dåvarande finanskrisen och därefter som Senior Vice President Corporates med ansvar för medelstora företagsengagemang.

Han har varit involverad i och agerat rådgivare samt projektledare för ett stort antal komplexa förvärv, försäljningar och fusioner, huvudsakligen inom svensk industri och handel samt finansiella företag.

Utbildning:
Civilekonom

Övrigt:
Anders har även erfarenhet av styrelsearbete inom olika branscher både B2B och B2C samt av finansiella företag. Styrelsearbetet har innefattat såväl situationer i samband med rekonstruktioner som tillväxt av unga bolag.