OAKLINS MEMBER FIRM – AVANTUS – PROFILE

 
Photo of Johan Wiström

Johan Wiström

Associated Partner

Sverige

Email: johan.wistrom@avantus.se
Tel: +46 70 607 92 85

Johan har en bred erfarenhet från investment banking med erfarenhet från ett stort antal transaktioner inom företagsförvärv, försäljningar, kapitalanskaffningar, börsnoteringar, finansiell och strategisk analys och rekonstruktioner. 

Efter avslutad civilekonomutbildning på Stockholms universitet 1986, arbetade Johan i Merchant-koncernen under sex år med aktie- och optionshandel, kapitalförvaltning och corporate finance. Johan var bland annat VD för kapitalförvaltningsbolaget och medlem i koncernledningen. Johan var därefter en av grundarna till CAPM där han var partner under sex år.

Sedan augusti 2006 är Johan partner i Avantus, efter att dessförinnan ha arbetat med corporate finance på Nordea, tidigare Aros, i åtta år.