OAKLINS MEMBER FIRM – AVANTUS – PROFILE

 
Photo of Sven Åke Lewin

Sven Åke Lewin

Partner

Sverige

Email: lewin@avantus.se
Tel: +46 70 645 47 00

Sven Åke har varit med Avantus sedan 2005. I totalt 30 år har Sven Åke arbetat med företagstransaktioner; t ex grundade han corporate finance verksamheten inom Ernst &Young, därefter var han M&A-rådgivare på BoozAllen och sedan ansvarig för förvärv och avyttringar på Bure Equity. Under perioden 1976–1986 var Sven-Åke revisor, business controller och VD i tillverkande bolag. Sven-Åke har medverkat i fler än 250 transaktioner under 30 år i många olika branscher. Visst branschfokus har funnits mot sjukvård, konsumentprodukter och livsmedel

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi vid Universitetet i Göteborg.

Övrigt:  Sven Åke har ett stort intresse för företagsutveckling generellt och frågor runt tillväxt i synnerhet. Han har medverkat i många styrelser, tex som ordförande i det internationella säljträningsbolaget Mercuri International och det ledande skolföretaget Vittra utbildning. Sven Åke har även varit medlem av exekutiva kommittéer inom OAKLINS.