Avantus rådgivare när Adventum får ny ägare

15-Aug-2012

Avantus agerar som rådgivare åt Adventum AB vid försäljningen till Humana AB

Adventum, som har bedrivit barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet i Dalarna sedan 1995, är en kvalificerad vårdaktör som driver ett flertal HVB och en fristående grundskola. Adventum erbjuder behovsanpassad vård, omsorg, boende och skola för barn och ungdomar i åldern 9-21 år. Med en tydlig profilering mot barn och unga med komplex psykiatrisk- och psykosocial problematik är Adventum en ledande aktör inom sitt vårdsegment.

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans, men bedriver även verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och skola för elever med funktionsnedsättning. Humana erbjuder en hel vårdkedja för ungdomsvård med HVB, konsulentstödda familjehem, öppen vård, eftervård, psykologenheter och resursskolor.

Adventum kommer att ingå i Humanas affärsområde Individ & Familj där Baggium Vård & Behandling, Tiangruppen samt K REHAB ingår sedan tidigare. Genom förvärvet tar Humana ett viktigt steg i utvecklingen av affärsområde Individ & Familj.

Avantus erfarenheter från tidigare uppdrag inom offentligt finansierad verksamhet, där bl.a. sjukvård och skola ingår, var till stor nytta i processen.
Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil