NOLATO AB har förvärvat det schweiziska företaget TREFF AF

03-Oct-2016

Avantus har agerat exklusiv finansiell rådgivare till Nolato vid deras förvärv av Treff.

Nolato omsätter nära 5,000 MSEK och är ett högteknologiskt företag som utvecklar och tillverkar produkter i polymera material, t.ex. plast, silikon och TPE. Nolato är verksamt på den globala marknaden och har produktionsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget tillhandahåller bland annat medicinska hjälpmedel, komponenter till telekomsektorn i form av delsystem till mobiltelefoner, samt diverse produkter till industriföretag. Nolato söker kontinuerligt efter förvärvsobjekt som passar in bolagets strategi och som kan bidra till att man når ut till nya kunder och får tillgång till nya produktionstekniker.

Treff AG omsätter ca 500 MSEK och har ett mycket stort kunnande inom avancerade precisionskomponenter till olika industrisegment och tillverkar förbrukningsmaterial för diagnostik inom sjuk- och egenvård. Bolaget är lokaliserat i Degershem, strax utanför Zürich i Schweiz. Förvärvet innebär att Nolato får en betydligt starkare position mot stora internationella kunder verksamma inom läkemedels- och medicinteknikindustrin.

Avantus har arbetat tillsammans med Nolato under ett flertal år för att identifiera och utvärdera olika förvärvsmöjligheter. Förvärvsprocesserna kan bli relativt långa beaktat att de identifierade målbolagen inte alltid är förberedda på att genomföra en avyttring. Fördelen med dessa målinriktade förvärv är ofta att synergierna är tydliga och integrationen kan genomföras effektivt. I fallet Treff komplicerades förhandlingarna av att ägarna var passiva i bolaget.


Så här tycker vår kund

”Genom sin erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner samt finansiella och strategiska kompetens har Avantus haft en viktig roll genom hela köpprocessen. Vi är mycket nöjda med Avantus insats och det mervärde vi tillsammans lyckats skapa”, säger Christer Wahlquist.

Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil

Photo of Nikolaos Karabelas

NIKOLAOS
KARABELAS

Senior Associate

Läs profil