Avantus agerar rådgivare åt AVA Monitoring vid försäljningen till Sdiptech AB (publ.)

05-Jul-2017

Oaklins medlemsfirma Avantus är stolta över att ha agerat exklusiv rådgivare till ägarna av AVA Monitoring i samband med försäljningen till Sdiptech AB.

AVA Monitoring utvecklar och säljer helautomatiska och molnbaserade mätsystem för övervakning av vibrationer och buller i samband med infrastrukturprojekt. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, levererar AVA Monitoring system som inkluderar mätinstrument, sensorer samt mjukvarulösning för rapportering och analys av mätdata, till kunder i Norden, Storbritannien och Australien.

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 1.043 Mkr och EBITA på årsbasis till cirka 163 Mkr.

Genom förvärvet av AVA Monitoring vidgar Sdiptech sin teknologiska plattform och tekniska kunnande inom urban infrastruktur.


Så här tycker vår kund

"Oaklins Avantus har visat på god industrikännedom genom identifiering av rätt industriell köpare, där vår verksamhet passar väldigt väl in i Sdiptechs fokus på urban infrastruktur och vi ser stora möjligheter för AVA Monitoring - både i Sverige och internationellt.”, säger Owe Källström, VD på AVA Monitoring.KONTAKTPERSONER PÅ AVANTUS

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil

Photo of Lars Gustafsson

LARS
GUSTAFSSON

Senior Associate

Läs profil