Avantus agerar rådgivare åt Defiso Media vid försäljningen till Adelis Equity Partners

15-Jun-2018

Avantus, den svenska medlemmen i Oaklins, är stolta över att ha agerat exklusiv finansiell rådgivare åt Defiso Media AB vid försäljningen till Adelis Equity Partners.

Defiso Media, grundat 2010, är en pionjär inom lead-fokuserad digital marknadsföring. Bolaget tillhandahåller skräddarsydda sökmotoroptimeringstjänster (SEO) för små och medelstora bolag (SME), främst genom bolagets huvudprodukt Landningssidor. Defiso har genom sin unika affärsmodell etablerat en ledande marknadsposition i Sverige inom sin nisch. Under bolagets senaste räkenskapsår, som avslutades i augusti 2017, hade Defiso Media en omsättning och 43 mkr och en EBITDA om 16 mkr.

Adelis Equity Partners, grundat 2012, är ett private equity-bolag med fokus på investeringar i medelstora företag i Norden. Adelis arbetar nära tillsammans med bolagsledningen och branschexperter för att skapa rätt förutsättningar för långsiktigt värdeskapande i sina portföljbolag. Adelis investerare utgörs huvudsakligen av pensionsfonder, livförsäkringsbolag och stiftelser i Europa och Nordamerika.

 

 

Läs mer om Defiso Media AB här https://www.defiso.se/


 


SÅ HÄR TYCKER VÅR KUND

“Avantus har arbetat på ett mycket strukturerat och professionellt sätt genom hela försäljningsprocessen. Jag är verkligen imponerad över deras förmåga att beskriva vår unika affärsmodell och hitta rätt strategiska partner för att säkra vår långsiktiga tillväxt”, säger Karlos Hanna.KONTAKTPERSONER PÅ AVANTUS


Photo of Adel Koubaa

ADEL
KOUBAA

Managing Partner

Läs profil

Photo of Lars Gustafsson

LARS
GUSTAFSSON

Senior Associate

Läs profil