Avantus agerar rådgivare åt Svea Ekonomi AB vid investering i samband med Bokio AB’s kapitalanskaffning

12-Jul-2017

Avantus, den svenska medlemmen i Oaklins, är stolta över att ha agerat exklusiv finansiell rådgivare åt Svea Ekonomi vid investering i samband med Bokios kapitalanskaffning.

 

Svea Ekonomikoncernen är en finansiell företagsgrupp som erbjuder administrativa och finansiella lösningar för små och stora företag i alla branscher. Förutom traditionella tjänster som fakturaservice, factoring, fakturaköp, kreditinformation och inkasso satsar bolaget även stort på att tillgodose behovet av smarta betallösningar för e-handel, mobil och butik, samt erbjuder in- och utlåning till privatpersoner. Svea Ekonomis verksamhet bedrivs i flertalet europeiska länder.

 

Bokio är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar med syfte att förenkla och minska kostnader för tidskrävande administrativa sysslor. Bolagets lösningar innefattar bland annat kostnadsfria system för bokföring, fakturering och lönehantering, och man erbjuder även tilläggstjänster i form av supportavtal. Systemen är utformade med åtkomstflexibilitet i åtanke och finns således tillgängliga för användning på dator, läsplatta och mobil. Genom kapitalanskaffningen får Bokio tillgång till kapital som möjliggör förfinande av tjänsteerbjudandet samt expansion till nya marknader utanför Sverige.


 

 kontaktperson på avantus


Photo of Adel Koubaa

ADEL
KOUBAA

Managing Partner

Läs profil