Avantus agerar rådgivare när Sdiptech förvärvar två österrikiska bolag

08-Jun-2017

Avantus är stolta över att tillsammans med Oaklins Austria agerat rådgivare till Sdiptech i samband med två förvärv i Österrike

Sdpitech har ingått i ett avtal om att förvärva 51% av respektive aktier i de österrikiska hissbolagen ST Liftsystems GmbH och Aufzüge Friedl GmbH. Köpekontraktet innefattar även en option att förvärva resterande 49% vid ett framtida skede.

Sdiptech är en börsnoterad teknikkoncern med fokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade produkter och tjänster inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

ST Liftsystems tillverkar kompaktutformade hissar utformade både för befintliga byggnader och nya byggnadsprojekt. Aufzüge Friedl erbjuder installationer och underhåll av hissar i Wien och dess närliggande områden.
kONTAKTPERSON PÅ AVANTUS


Photo of Adel Koubaa

ADEL
KOUBAA

Managing Partner

Läs profil