Avantus rådgivare åt Midsona i samband med förvärvet av Nordsveen AS

22-Jan-2012

Nordsveen är en ledande leverantörer av produkter inom hälsa och välbefinnande på den norska marknaden. Företaget, som grundades 2003, representerar välkända varumärken såsom Otrivin, Nicotinell, Listerin, Paracet och Ibux framför allt mot den norska dagligvaruhandeln. Under 2011 omsatte Nordsveen ca 74 MNOK och redovisade ett rörelseresultat om ca 7 MNOK, utsikterna för 2012 är goda.

”Förvärvet ligger helt i linje med Midsonas vision att bli en ledande aktör inom hälsa och välbefinnande i Norden och följer på det lyckosamma förvärv som gjordes i Finland för ungefär ett år sedan med samma syfte. Nordsveen representerar några av de starkaste varumärkena inom våra segment på den norska marknaden. Genom förvärvet stärker vi vår marknadsposition och får synergier såväl på intäkts- som på kostnadssidan”, säger Peter Åsberg, koncernchef för Midsona.

”Midsona och Nordsveen kommer tillsammans att kunna betjäna våra gemensamma kunder ännu bättre i framtiden. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Midsona”, tillägger Stig Nordsveen, VD och en av Nordsveens grundare som också kommer att kvarstå som VD även efter förvärvet.Så här tycker vår kund

”Avantus har bidragit med en värdefokuserad och strategisk analys vilket i kombination med ett starkt engagemang har lagt grunden för en lyckosam förvärvsprocess”, säger Peter Åsberg.
Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil