Avantus rådgivare åt Söderbergföretagen vid förvärvet av bilvårdsföretaget SEAB

13-Sep-2017

Avantus, den svenska medlemmen i Oaklins, är stolta över att ha agerat exklusiv finansiell rådgivare åt Söderbergföretagen vid förvärvet av bilvårdsföretaget SEAB

Söderbergföretagen, grundat 1995, är en familjeägd grupp av industri- och handelsbolag med huvudkontor i Malmö. Koncernen, bestående av Nordic Plastics Group, Elisolation, Blinkfyrar, ProVia Vägmärkning, Blink Services, Focus Electronic samt Henjo Plåtteknik, säljer produkter och lösningar till industri-, service- och infrastruktursektorerna. Söderbergföretagen har i och med förvärvet av SEAB en årlig omsättning på över 1 Mdr SEK och 410 anställda. 

SEAB är Nordens största distributör av bilvårdsprodukter med en årlig omsättning om 400 MSEK och 100 anställda. I SEAB-gruppen ingår SEAB och Constant Clean i Sverige, Auto Care i Norge, samt SEAB i Finland och Danmark. Gruppen marknadsför starka varumärken för fordon, hem och garage, bland andra Turtle Wax, WD-40 och Wunderbaum, och är även en ledande leverantör av biltvättsanläggningar. SEAB säljer sina produkter genom grossister och återförsäljare. Huvudkontoret ligger i Sigtuna och övriga verksamheter är baserade i Huddinge, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.

 


Så här tycker vår kund

Så här kommenterar Söderbergföretagens VD Mattias Sonnenfeld förvärvet: ”SEAB, Nordens ledande distributör av bilvårdsprodukter, är ett välskött företag och vi ser stora möjligheter att kunna utveckla verksamheten. Vi ska ta till vara på digitaliseringens potential för att nå en bredare målgrupp. 

Oaklins Avantus har genom bidragandet av finansiell och strategisk kompetens i kombination med starkt engagemang lagt grunden för en lyckosam förvärvsprocess. Vi är mycket nöjda med Oaklins Avantus insats överlag, och det mervärde vi tillsammans lyckats skapa.

 Kontaktperson på Avantus

Photo of Anders Ingler

ANDERS
INGLER

Senior Partner

Läs profil