Avantus rådgivare när Bergsäker AB förvärvas av OY Forcit AB

01-Sep-2015

Avantus är stolta över att ha agerat rådgivare till Bergsäker AB i samband med försäljningen till finska OY Forcit AB.

 

Bergsäker AB, grundat 1972, är ett växande teknikkonsultföretag vars affärsidé är att skapa trygghet för byggaktörer och kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt. Bolaget, som erbjuder helhetslösningar med projektledaransvar inom omgivningspåverkan, har en stark marknadsposition inom sin nisch och finns representerat vid flertalet av landets större infrastrukturprojekt. Bolagets omsättning uppgår till ca 75 mkr.

 

OY Forcit AB är en ledande finsk aktör verksam inom tillverkning och försäljning av sprängämnen samt relaterade tjänster. Koncernen, vars produkter erbjuds för såväl civila som militära ändamål, är verksam internationellt. Inom affärsområdet Forcit Consulting erbjuder koncernen konsulttjänster inom bl.a. sprängteknisk rådgivning, vibrationsmätning och riskanalys i samband med grundläggnings-, tunnel- och markarbeten i Sverige, Norge och Finland. Koncernens omsättning uppgår till ca 800 mkr.

 

Genom förvärvet av Bergsäker stärker Forcit sin konsultverksamhet och blir en ledande nordisk partner inom husbyggnads- och infrastrukturbranschen.


Så här tycker vår kund

”Avantus har genom god branschkännedom, sin vana att verka internationellt, samt med stort engagemang och affärsmässighet spelat en avgörande roll genom hela försäljningsprocessen”, säger Göran Karlsson.Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil

Photo of Lars Gustafsson

LARS
GUSTAFSSON

Senior Associate

Läs profil