Avantus rådgivare när Midelfart Sonesson avyttrar Bioglan

03-Sep-2009

Avantus Corporate Finance är stolta över att ha agerat rådgivare till Midelfart Sonesson AB vid försäljningen av deras dotterbolag Bioglan AB samt ett antal associerade varumärken ägda av Bioglan Pharma AB.

Midelfart Sonesson har avyttrat rörelsen i dotterbolaget Bioglan AB samt ett antal associerade varumärken ägda av Bioglan Pharma AB till spanska Laboratorio Reig Jofré SA. Rörelsen, som har sin anläggning i Malmö, arbetar med kontraktsutveckling och tillverkning av dermatologiska läkemedel under tillsyn av Läkemedelsverket.

Köparen Laboratorio Reig Jofré SA är ett av de ledande företagen i Spanien inom läkemedelsindustrin med huvudkontor i Barcelona.

Avyttringen har godkänts av nödvändiga tredjepartsinstanser, bl.a. Läkemedelsverket och övertagandet skedde den 1 september 2009.

Bioglans verksamhet inklusive associerade varumärken har under de första tre månaderna 2009 haft en omsättning på 23,9 Mkr och ett rörelseresultat om 2,8 Mkr. Bioglan AB har 50 anställda vilka kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget.
Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil