Avantus rådgivare när Ungstöd Sverige AB förvärvas av Nytida AB

30-Jun-2015

Avantus är stolta över att ha agerat rådgivare till ägargruppen i Ungstöd Sverige AB i den försäljningsprocess som resulterat i att Nytida AB, ett bolag inom den ledande vårdkoncernen Ambea AB, kommit in som ny ägare i bolaget.

Ungstöd, som grundades 2007 och med huvudsäte i Stockholm, bedriver tillståndspliktig öppenvård enligt SoL samt tillståndspliktig verksamhet enligt LSS. Bolagets erbjudande består utav individanpassade tjänster för barn och unga i form av öppenvårdstjänster, stödboenden, familjepedagogiska insatser samt LSS-boenden. Ungstöd, som under senare år har genomgått en period av stark till, omsätter idag ca 80 Mkr och har en stark position i Stockholms- och Mälardalsregionen. Nytida AB är en ledande aktör på den svenska marknaden för stöd till människor med medicinsk och social funktionsnedsättning. Bolaget erbjuder ett brett utbud av öppenvårdstjänster för personer med olika typer av somatiska och psykiska funktionsnedsättningar och missbruk. Bolaget, med en omsättning om ca 1 Mdkr, har över 250 verksamheter runtom i landet.

”De senaste årens goda utveckling är resultatet av ett målmedvetet arbete som fokuserat på en ständig förbättring av våra insatser gentemot brukare och beställare, vilket resulterat i en allt starkare efterfrågan på våra tjänster från såväl befintliga som nya kommuner. Denna tillväxt har, i syfte att säkerställa insatser av högsta kvalitet, succesivt medfört ett allt större behov av en robust och professionell struktur, varför vi är oerhört glada över att nu komma in i Nytida-familjen”, säger Emil Wallgren, medgrundare och VD, Ungstöd.


Så här tycker vår kund

”Avantus, vår finansiella rådgivare, har på ett mycket pedagogiskt sätt varit med oss genom hela processen och har, genom sitt engagemang och mycket goda branschkännedom, spelat en central roll i det som blivit ett utfall långt över våra förväntningar”, säger Emil Wallgren.

Kontaktpersoner på Avantus


Photo of Adel Koubaa

ADEL
KOUBAA

Managing Partner

Läs profil