Avantus rådgivare när Unilever avyttrar Opus Health Care AB

11-May-2011

Avantus Corporate Finance är stolta över att ha agerat rådgivare till Unilever Sverige vid avyttringen av Opus Health Care AB till Segulah

Opus Health Care (“Opus”) är en ledande leverantör av produkter med starka varumärken och marknadsledande positioner inom desinfektion (DAX), munhygien (Zendium) och rengöring (Neutral). Opus nyckelkunder omfattar framför allt grossister, sjukhus och apotek. Förutom i Sverige säljs Opus produkter i allt större omfattning också i Norge, Danmark, Finland, Island samt i Holland och Belgien. Opus omsatte ca 135 mkr under sitt senaste räkenskapsår.

Avantus anlitades som rådgivare och projektledare för att leda processen när Unilever skulle utvärdera nya möjliga ägarstrukturer för Opus samt den försäljningsprocess som därefter följde. Avgörande för beslutet att avyttra Opus är dess olika strategiska inriktning jämfört med Unilever. Medan Unilever har ett uttalat fokus på detaljhandeln bearbetar inte Opus detta segment alls. Ett viktigt mål med avyttringsprocessen har därför varit att säkra en ägarstruktur med en bättre
strategisk passform för den verksamhet som bedrivs av Opus än den Unilever kan erbjuda.

I samband med en branschanalys som genomfördes av Avantus identifierades ett stort antal potentiella nya ägare för Opus, inkluderande såväl industriella som finansiella aktörer. Efter inledande kontakter med möjliga intressenter, där ett starkt intresse av att förvärva Opus kunde dokumenteras, initierades försäljningsprocessen. Processen slutfördes när Segulah förvärvade Opus.SÅ HÄR TYCKER VÅR KUND

"Avantus team etablerade snabbt ett väl fungerande samarbete med nyckelpersoner i vår organisation. Processen genomfördes mycket effektivt och strukturerat samt också i linje med en snäv tidsplan. Genom ett professionellt arbetssätt lyckades Avantus säkerställa en försäljning som uppfyller våra förväntningar på flera plan. Vi bedömer att bolagets nya ägare, tillsammans med Opus organisation, kommer att kunna säkerställa att bolagets långsiktiga utvecklingspotential kan realiseras”, säger Thomas Praming, VP Finance på Unilever Nordics.
Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil