Avantus rådgivare till Midsona i samband med förvärvet av Urtekram

01-Jul-2015

Urtekram International AS, grundat i Danmark 1972, är en ledande Nordisk leverantörer av ekologiska livsmedel samt ekologiskt certifierade egenvårdsprodukter. Företaget, som har en mycket stark position på sin hemmamarknad, finns även representerat i Sverige och Finland vid sidan av ett 40-tal övriga marknader. Under 2014 uppgick Urtekrams omsättning till ca 460 msek. Köpeskillingen uppgår till ca 270 msek på skuldfri basis.

”Förvärvet av Urtekram är ett stort steg mot vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande. Vi breddar vår produktportfölj med egna varumärken som är väl positionerade i attraktiva ekologiska tillväxtsegment, etablerar Midsona i Danmark, stärker oss i övriga Norden och ser goda möjligheter att realisera både kostnads- och tillväxtsynergier”, säger Peter Åsberg, koncernchef för Midsona.

”Urtekram har sedan starten haft ambitionen att öka försäljningen av ekologiska produkter. Affären med Midsona gör att vi kommer att kunna öka takten i vår nordiska expansion samtidigt som vi hoppas kunna etablera delar av Midsonas produktsortiment på den danska marknaden. Affären är ett logiskt nästa steg på Urtekrams tillväxtresa”, tillägger John Hebo, styrelseordförande i Urtekram.

Till följd av tidigare genomförda projekt för Midsona anlitades Avantus som rådgivare i samband med en genomgång av strategiska och strukturella möjligheter med sikte på att stärka Midsonas Nordiska varumärkesplattform inom hälsa och välbefinnande genom ytterligare förvärv. I arbetet med att analysera den Danska marknaden samt genomföra transaktionen, har Avantus jobbat nära tillsammans med sin Danska partnerfirma inom M&A International, Audon Partners.Så här tycker vår kund

”Avantus har återigen bidragit med en värdefokuserad och strategisk analys vilket, tillsammans med förmågan att på ett konstruktivt sätt verka internationellt, har lagt grunden för en lyckosam förvärvsprocess”, kommenterar Peter Åsberg.Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil