AVONOVA har avyttrat sin verksamhet inom primärvård till Norska UNICARE

15-Sep-2016

Avantus har agerat exklusiv finansiell rådgivare till Avonova vid deras avyttring av sin primärvårdsverksamhet till Unicare.

Avonova är ett i Sverige ledande bolag inom företagshälsovård och andra hälsorelaterade tjänster med närvaro på över 100 orter och med en omsättning nära 1.000 MSEK. Som en följd av ett strategiskt inriktningsbeslut att renodla verksamheten till hälsorelaterade tjänster mot företag har Avonova valt att avyttra sin verksamhet inom primärvård. Primärvården agerar på uppdrag av olika landsting och har enskilda individer som sina ”kunder”. Primärvården bedrevs på 10 olika orter i Södra och mellersta Sverige och omsättningen uppgick till ca 300 MSEK.

Avantus fick möjlighet att genomföra detta uppdrag baserat på sin långa och omfattande erfarenhet av transaktioner inom området sjukvård och hälsa. Uppdraget innebar att Avantus var i kontakt med ett stort antal ledande sjukvårdsaktörer på den nordiska marknaden.

Avonova primärvård förvärvades av den norska vårdkoncernen Unicare, vilken är en ledande privat aktör i Norge och har en omsättning på drygt 1.000 MNOK. Verksamheten i Unicare omfattar bl.a. sjuk- och åldershem, rehabilitering, företagshälsovård, psykologi m.m. Unicare har en tydlig målsättning att etablera en stark position även i Sverige. Förvärvet av Avonova utgör ett första tydligt steg mot att etablera en sådan position.

För Avantus erbjöd uppdraget extra utmaningar p.g.a. att verksamheterna drevs baserat på uppdrag av ett flertal olika landsting samt att några enheter var i ett så kallat ”turn a round-läge”.


Så här tycker vår kund

”Avantus har genom god branschsinsikt, sin vana att verka internationellt, samt med stort engagemang och professionalism, spelat en viktig roll genom hela försäljningsprocessen. Inte minst visade de prov på förmåga att på ett fokuserat sätt driva processen.”, säger Jörgen Malmenskog.Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil

Photo of Lars Gustafsson

LARS
GUSTAFSSON

Senior Associate

Läs profil