E-AVROP AB förvärvas av Pamir Partners AB

17-May-2016

Avantus är stolta över att ha agerat rådgivare till e-Avrop AB i samband med försäljningen till Pamir Partners AB. e-Avrop AB, grundat 2000, tillhandahåller ett marknadsledande, webbaserat stöd för genomförande och administration av upphandlingar.

Pamir är ett oberoende svenskt investmentbolag med inriktning på förvärv av majoritetsposter i små och medelstora tillväxtbolag. e-Avrop AB får i Pamir en professionell ägare som möjliggör ett effektivt och fokuserat genomförande av bolagets expansionsplaner. ”Avantus har på ett metodiskt och affärsmässigt sätt spelat en avgörande roll genom hela den försäljningsprocess som utmynnat i att e-Avrop fått en ny, och för oss tidigare okänd, ägare med vilken nästa steg i bolagets utveckling och expansion kan genomföras”, fortsätter Rikard Blom.


Så här tycker vår kund

Avantus har på ett metodiskt och affärsmässigt sätt spelat en avgörande roll genom hela den försäljningsprocess som utmynnat i att e-Avrop fått en ny, och för oss tidigare okänd, ägare med vilken nästa steg i bolagets utveckling och expansion kan genomföras”, säger Rikard Blom.Kontaktpersoner på Avantus


Photo of Adel Koubaa

ADEL
KOUBAA

Managing Partner

Läs profil

Photo of Nikolaos Karabelas

NIKOLAOS
KARABELAS

Senior Associate

Läs profil