Estate Service Management har förvärvats av Sequent Invest

28-Apr-2012

Avantus har agerat rådgivare åt Estate Service Management AB vid försäljningen till investmentbolaget Sequent Invest.

Estate Service Management har på kort tid etablerat sig som ett av Sveriges ledande företag inom facility management. Estate, som har en stark ställning som leverantör av kompletta servicelösningar till köpcentra, professionella fastighetsägare och kontorshyresgäster. Genom att erbjuda en helhetssyn på facility management bidrar bolaget med resultatförbättringar på upp till 20-30 procent samtidigt som kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Med det synsättet har bolaget på kort tid lyckats etablera Estate som en effektiv samarbetspartner till många större fastighetsägare.

Avantus arbetade tillsammans med ägarna i Estate Service Management och arbetet med att ta in en professionell ägare har varit en viktig komponent inför nästa fas i utvecklingen av bolaget. 
Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Johan Wiström

JOHAN
WISTRÖM

Associated Partner

Läs profil