EVENTUS förvärvas av det Liechtenstein-baserade företaget HOVAL AG

03-Oct-2016

Avantus har agerat exklusiv finansiell rådgivare till Östberg Group AB vid försäljningen av dotterbolaget Enventus till Hoval AG.

Enventus omsätter cirka 120 MSEK och är en av de ledande aktörerna på den europeiska marknaden för roterande värmeväxlare, en central komponent i moderna energiåtervinningsaggregat. Enventus är ledande inom den tekniska utvecklingen i branschen och befinner sig i en expansiv fas med framgångsrika etableringar på marknader i södra Europa och i Mellanöstern.

Hoval AG, med anor tillbaka till 1930-talet, omsätter cirka 300 MEUR och är en ledande tillverkare av luftbehandlingsaggregat, klimatstyrningssystem och därmed relaterande komponenter. Bolaget är verksamt i över 15 länder inom Europa och Asien och dess produktportfölj innehåller bland annat lösningar för inomhusventilation, styrsystem för inneklimat, samt platt- och roterande värmeväxlare. Förvärvet innebär att Hoval får tillgång till ytterligare teknisk kompetens samt en etablerad verksamhet i snabbt växande marknader, inom ett produktsegment där efterfrågan ökat stadigt.

Avantus arbetade i nära sammanslutning med kollegorna inom Oaklins för att identifiera rätt köpare till Enventus.
Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Anders Ingler

ANDERS
INGLER

Senior Partner

Läs profil

Photo of Nikolaos Karabelas

NIKOLAOS
KARABELAS

Senior Associate

Läs profil