MedLearn har förvärvats av Anthon B Nielsen Utdanning

02-Jul-2012

Avantus har agerat rådgivare till MedLearn vid försäljningen till norska Anthon B Nielsen Utdanning A/S (ABNU). MedLearn, som startade utbildningsverksamhet 1999, är ett nischat utbildningsföretag med en ledande ställning inom vård- och omsorgsrelaterad vuxenutbildning i Sverige. Inom ramen för kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och arbetsmarknadsutbildning erbjuder MedLearn yrkesutbildningar och kompetensutveckling för framför allt undersköterskor men även för tandsköterskor och medicinska sekreterare.

Koncernen Anthon B Nilsen Utdanning AS är ett av Nordens största privata utbildningsföretag med bland annat master- och bachelorprogram, fackskolor och vuxenutbildning inom områdena kommunikation och marknadsföring, administration, sälj, IT, resebranschen samt hälso- och sjukvård.

Avantus agerade rådgivare till MedLearn och processen resulterade i att MedLearn hittade en ny delägare som kan hjälpa bolaget att realisera de offensiva tankar som finns för framtida utveckling och tillväxt, samtidigt som Anthon B Nilsen Utdanning etablerat en god plattform för expansion i Sverige.
Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil