MIROI har förvärvats av Via Ventures

23-Nov-2010

Avantus har agerat rådgivare till Miroi AB i samband med en ägarförändring där Via Venture blir största ägare. Miroi är ett av Sveriges största utbildningsföretag verksamma inom arbetsmarknads- och vuxenutbildning samt jobbmatchning på ett 60-tal orter i Sverige. Bland kunderna finns myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner. Miroi har bedrivit utbildning sedan 1991 och har specialiserat sig på arbetsmarknadsutbildningar inom serviceyrken och jobbmatchning åt arbetslösa med metoden att coacha även på arbetsplatsen. Via Venture är en finansiell investerare som investerar i nordiska företag som står inför tillväxt. Investerare i Via Venture är ATP som förvaltar danska pensionsmedel uppgående till mer än DKK 400 mdr.

Avantus arbetade tillsammans med ägarna i Miroi i den process där ägarna säljer 70 % av bolaget till Via Venture. Genom ägarförändringen skapas förutsättningar för Miroi att stärka sin position på marknaden ytterligare och fortsätta sin expansion.
Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Johan Wiström

JOHAN
WISTRÖM

Associated Partner

Läs profil