Oaklins Avantus rådgivare när Aleris fortsätter renodling och avyttrar affärsområde Primärvård

03-Dec-2018

Som ett led i arbetet med att renodla sin svenska sjukvårdsverksamhet avyttrar Aleris affärsområde Primärvård till Lideta, dotterbolag till Nordstjernan. Oaklins svenska medlem Avantus agerar rådgivare till Aleris vid avyttringen.

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag. Verksamheten har stor bredd och omfattar specialistvård, primärvård och diagnostik, äldreomsorg och hemtjänst samt stöd och boende för unga och psykisk omsorg för vuxna. De har närmare 11 000 medarbetare fördelade på 450 verksamheter i Sverige, Norge och Danmark.

I Norge och Danmark erbjuder Aleris ingen primärvård, vilket gör att förutsättningarna för samordning och gemensam tjänsteutveckling mellan länderna saknas. De två primärvårdsenheter som Aleris driver i Bollnäs och Voxnadalen berörs inte av försäljningen utan kommer att finnas kvar inom Aleris. Dessa vårdcentraler driver Aleris på uppdrag av Region Gävleborg.


SÅ HÄR TYCKER VÅR KUND

"Med försäljningen fortsätter Aleris renodlingen mot områden där man kan ta ledande positioner. Aleris primärvård finns i attraktiva lägen, har en stabil utveckling när det gäller antalet listade patienter och har implementerat digitala tjänster samtidigt som vi under flera år sett ökad patientnöjdhet. Med Lideta som nya ägare kan denna goda utveckling fortsätta” säger Jan Hörnström, vice divisionschef Aleris primärvård/rehab och diagnostik.KONTAKTPERSONER PÅ AVANTUS

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil

Photo of Lars Gustafsson

LARS
GUSTAFSSON

Senior Associate

Läs profil