ROSTI GROUP AB har förvärvat det turkiska företaget TEBPLAST

05-Dec-2016

Avantus har agerat exklusiv finansiell rådgivare till Rosti vid deras förvärv av Tebplast.

Rosti omsätter nära 400 MEUR och är en svensk plast- och formsprutningskoncern som utvecklar, tillverkar och säljer diverse plastprodukter. Rosti är verksamt på den globala marknaden och har produktionsenheter i Europa och Asien. Bolaget tillhandahåller bland annat olika förpackningslösningar såsom exempelvis lock och förslutningar till mat- och dryckesindustrin

Tebplast (Tebplast Plastik San, Tic, AS), med säte i Istanbul, omsätter ca 100 MSEK är ett ledande turkiskt formsprutningsföretag specialiserat på IML (In Mold Label), toppfyllda, hårda förpackningar för mat- och dryckesindustrin. Tebplast driver 40 IML-produktlinjer med 110 anställda. Bolaget har ett mycket gott anseende som kvalitetsleverantör av IML produkter till mejeri-, färskmat- samt kylda och frysta matmarknaderna med 50% försäljningstillväxt under det senaste året.

Avantus har arbetat tillsammans med Rosti under ett flertal år för att identifiera och utvärdera olika förvärvsmöjligheter. Förvärvsprocesserna kan bli relativt långa beaktat att de identifierade målbolagen inte alltid är förberedda på att genomföra en avyttring. Fördelen med dessa målinriktade förvärv är ofta att synergierna är tydliga och integrationen kan genomföras effektivt. I fallet Rosti underlättades processen av ett nära samarbete mellan Avantus och de turkiska kollegorna inom Oaklins, Pdf Corporate Finance.Så här tycker vår kund

”Vi är mycket nöjda med det stöd som Avantus team har bistått oss med. De har varit mycket professionella, engagerade och strukturerade i sitt arbete under hela processen och har försett oss med värdefulla råd i vår utvärdering av transaktionen, säger Börje Vernet.Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Sven-ke Lewin

SVEN-ÅKE
LEWIN

Partner

Läs profil