SCANA STEEL SÖDERFORS AB har förvärvats av Garden Growth Industries AB

02-Feb-2015

Avantus har agerat exklusiv finansiell rådgivare till Scana Industrier ASA vid försäljningen av Scana Steel Söderfors AB till Garden Growth Industries AB, en del av Applied Value Group.

Scana Steel Söderfors AB, ett helägt dotterbolag till den börsnoterade nordiska industrikoncernen Scana Industrier ASA, omsätter cirka 224 MSEK och utvecklar, producerar och marknadsför i huvudsak valsade specialprofiler, smidda stänger och material i specialstål. Bolagets marknad är företrädesvis norra Europa och kunderna utgörs av specialiststålbolag, distributörer av specialstål samt slutförbrukare. Genom avyttringen kunde Scana säkra koncernens kapitalstruktur samt renodla framtidens kärnverksamhet.

Garden Growth Industries AB är ett privatägt investmentbolag vars kärnfokus är att förvärva mogna industribolag med en omsättning upp till 2 000 MSEK. Garden Growth Industries AB ingår tillsammans med Applied Value i Applied Value Group. Applied Value grundades 1997 av Bruce Grant och Jan Stenbeck och är ett internationellt managementkonsultföretag med kontor i Europa, Kina och USA.

Avantus och de norska kollegorna inom Oaklins, Bridgehead, arbetade i förening med att identifiera den mest lämpliga köparen för att föra verksamheten i Söderfors, med anor från 1676, vidare i ny regi.
Kontaktpersoner på Avantus

Photo of Anders Ingler

ANDERS
INGLER

Senior Partner

Läs profil