SMART ASSISTANS förvärvas av Förenade Care

27-Dec-2016

Avantus är stolta över att ha agerat rådgivare till Smart Assistans AB i samband med försäljningen till Förenade Care AB

Smart Assistans, som grundades 2011, erbjuder personlig assistans till människor med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bolagets tjänster innefattar såväl assistans i praktiska sysslor som främjandet av kundernas välbefinnande genom gemensamma sociala aktiviteter i olika former. Smart Assistans verksamhet bedrivs främst i Stockholmsregionen och på Gotland, med ett 30-tal brukare från ca 12 kommuner per utgången av 2016.

Förenade Care, med ca 2 500 medarbetare, bedriver verksamhet inom hemtjänst, social omsorg, medicinsk vård och vårdboende i Sverige. Bolaget ingår i danska Forenade-koncernen, nordens största privatägda servicekoncern med ca 8 000 medarbetare, vars verksamhet bedrivs inom två affärsområden: Facility Services och Health Care.

Genom förvärvet av Smart Assistans fortsätter Förenade Care sin expansion i Sverige, med stärkt närvaro och varumärke inom personlig assistans i Stockholmsregionen och på Gotland.

”Smart Assistans har sedan verksamhetsstarten utvecklats väldigt väl, en framgång hänförlig till vårt oavkortade fokus på att leverera högkvalitativ personlig assistans till våra kunder. För att säkerställa att denna högkvalitativa leverans bibehålls under bolagets fortsatta tillväxt kände vi att det fanns behov av en större partner vars verksamhet bedrivs med samma fokus på kvalitet och professionalism, vilket vi nu funnit i Förenade Care”, säger Solweig Gejler, VD på och medgrundare av Smart Assistans.Så här tycker vår kund

”Avantus har genom sina djupa branschkunskaper och engagemang haft en betydande roll genom hela processen. Deras professionalism och erfarenhet möjliggjorde en smidig transaktion och att rätt köpare hittades”, säger Jeff Carling, medgrundare på Smart Assistans.
Kontaktpersoner på Avantus


Photo of Adel Koubaa

ADEL
KOUBAA

Managing Partner

Läs profil