Integritetspolicy

 

GDPR, även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU-länder och som innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet. Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. Den här integritetspolicyn förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Ansvarig person för hantering av personuppgifter på Avantus är Adel Koubaa adel.koubaa@avantus.se tel. + 46 70 791 38 16.

 

Cookies

Avantus.se använder cookies (kakor). Vi använder cookies för att kunna ge bättre service till våra användare. Vi samlar in statistik via Google Analytics om antalet besökare på webbplatsen, deras operativsystem, webbläsare och vilken version det är av dessa vilket används för att förbättra webbplatsen. Du kan också använda vår webbplats även om du inaktiverar cookies på din dator. Det kan dock ha en påverkan av webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet.

Här kan du se hur du kan hantera cookies hos de vanligaste webbläsarna:


Chrome: Länk

Safari: Länk

Firefox: Länk

Internet Explorer: Länk

 

Tredje part

Vi kan publicera artiklar och liknande från tredje part på vår webbsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är de betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, att upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personlig identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part.

Personuppgifter vi samlar in

Avantus behandlar personuppgifter från en princip om data minimering, vilket innebär att de måste vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med vilka de behandlas. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kontinuerligt informera om framtida möjligheter/förväntningar på inköp och försäljning av företag, rådgivning i samband med specifika transaktioner och efterlevnad av lagkrav etc. Vi behandlar din personliga information endast och vi behandlar inte känslig, personlig information. Informationen vi kan behandla om dig är, men inte begränsad till, namn, adress, e-post, telefonnummer och företagsinformation.

 

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag om den information som finns registrerad av dig. Dessa kan begäras kostnadsfritt, förfrågan görs via e-post till info@avantus.se .

Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättade, detta sker via e-post till info@avantus.se .

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Avantus.se förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2018-05-24